Tənbəki

Tənbəki

Tənbəki

~0%
850

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1000

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1150

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1500

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1500

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1700

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1700

Tənbəki

Tənbəki

~0%
1900

Tənbəki dəsti

Tənbəki dəsti

~0%
23000